HOME ABOUT BOOKS CONTACT VNCE
ART LENDING PROGRAM

ABOUT

Art Lending Program

There is a lot of art made and there is also a lot of interest in buying art, sadly there are a few essential problems. When we buy a TV or a computer we find on the internet a lot of information so we know what we buy. Art is very individual and original, buying an artwork is an investment. Art lovers wants to invest but they need time to become familiar with the art works.
Galleries, exhibitions and Art Fairs are important places to come in contact with art. But a lot of art needs more time to become acquainted with. Thanks to the Art Lending Program this can at your own place.
Art lending means also that you do not have to buy the work. On first sight it might be exact what you were looking for, but at home might the relation with all the other things be not what you had in mind.

Art Lending Program
Meeting Point
Thuê tranh ảnh cho trẻ em

Có rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật được vẽ và cũng có rất nhiều nguồn quan tâm trong việc mua tranh ảnh, điều đáng buồn là vẫn còn một vài vấn đề thiết yếu. Khi chúng ta mua tivi hoặc máy tính chúng ta tìm kiếm trên mạng, có rất nhiều thông tin vì vậy chúng ta biết những gì chúng ta mua. Tranh ảnh nghẹ thuật mang tính cá nhân và duy nhất, mua tác phẩm nghệ thuật là một sự đầu tư. Những người yêu nghệ thuật muốn đầu tư nhưng họ cần thời gian để làm quen với các các tác phẩm nghệ thuật.

Các phòng tranh, các buổi triển lãm và Hội chợ Nghệ thuật là những nơi rất quan trọng để kết nối mối liên hệ với nghệ thuật. Nhưng có rất nhiều nghệ thuật cần thời gian để gần gũi hơn. Nhờ dự án “Art Lending Program” – bạn có thể mang tác phẩm nghệ thuật về nơi của bạn. “Art Lending” cũng có nghĩa là bạn không cần phải mua các tác phẩm nghệ thuật. Ngày từ cái nhìn đầu tiên tác phẩm đó có thể là chính index.pngxác là tác phẩm mà bạn đang tìm kiếm, nhưng ở nhà của bạn tác phẩm đó cũng nên có sự kết nối với những nội thất trong nhà bạn hoặc nơi của bạn và không giống với những gì bạn đã tưởng tượng.

Introduction about the host, a representative of Vietnam Cultural Exchange:
Giới thiệu host, đại diện Vietnam Cultural Exchange:

Mr. Roby was born on 20 th August 1948, as a supervisor and a consultant for many Museums in the Netherlands and Vietnam. He is also the organizer of art exhibitions and educational projects for international organizations, museums and corporations around the world. He was invited by the HCMC Fine Art Museum to organise the MeetingPoint exhibition. He was asked to be the first director to start up the Thanh Ha Terracotta Park, Hoi An untill the end of 2015.
After his retirement, Roby was invited to come to Vietnam by UNESCO to give advice to museums in Hanoi and he also gave a lecture to fine arts students at Hanoi Fine Arts University.
Reading more about Roby Bellemans via Wikipedia

Bác Roby sinh ngày 20 tháng 8 năm 1948, là giám sát và tư vấn viên cho nhiều Bảo Tàng tại hai quốc gia Hà Lan và Việt Nam. Bác cũng là người tổ chức hoạt động triển lãm nghệ thuật và các dự án giáo dục cho các tổ chức, bảo tàng và các tập đoàn quốc tế trên toàn thế giới. Bác đã tổ chức triển lãm "Kết Nối" tại bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh sau khi được bảo tàng Mỹ thuật ngỏ lời mời.
Bác được mời làm giám đốc đầu tiên để start up tại Công viên đất nung Thanh Hà, Hội An đến cuối năm 2015.
Sau khi nghỉ hưu Bác được UNESCO mời về Việt Nam để hỗ trợ tư vấn cho các bảo tàng tại Hà Nội và ông cũng có 1 buổi giảng cho các sinh viên mỹ thuật trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
Tìm hiểu thêm về Roby Bellemans trên Wikipedia

Projects - Các dự án khác

Triển lãm "Kết Nối"
Meeting Point
Convenient Methods
English - Vietnamese
Các dự án Giáo Dục
Education Project
Sách "Các bảo tàng Việt Nam"
"Vietnamese Museum Guide"
THUÊ TRANH ẢNH

CÁC TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN

Đặt sách trên AMAZON; kích vào hình để phóng to hình


Si on voyageait
Si on s'envolait
And Then Also That Wish Came True

Các sách ở thể loại khác được viết bởi Roby Bellemans và VNCE

Vietlish Dictionary
Good Idea
Education (+) Projects

VNCE Vietnam Cultural Exchange

CONTACT - ĐỊA CHỈ

Chúng tôi hi vọng nhận được sự tham gia và ý kiến của các bạn!!

Click on the images to make it bigger VNCE map
695 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
Phone: +84 777 56 49 56
Email: vnculturalexchange@gmail.com

Thưởng thức tách , và để lại tin nhắn: