Trao Đổi Văn Hóa Việt Nam

Cho thuê tranh ảnh Nghệ thuật

Có rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật được vẽ và cũng có rất nhiều nguồn quan tâm trong việc mua tranh ảnh, điều đáng buồn là vẫn còn một vài vấn đề thiết yếu. Khi chúng ta mua tivi hoặc máy tính chúng ta tìm kiếm trên mạng, có rất nhiều thông tin vì vậy chúng ta biết những gì chúng ta mua. Tranh ảnh nghẹ thuật mang tính cá nhân và duy nhất, mua tác phẩm nghệ thuật là một sự đầu tư. Những người yêu nghệ thuật muốn đầu tư nhưng họ cần thời gian để làm quen với các các tác phẩm nghệ thuật.

Các phòng tranh, các buổi triển lãm và Hội chợ Nghệ thuật là những nơi rất quan trọng để kết nối mối liên hệ với nghệ thuật. Nhưng có rất nhiều nghệ thuật cần thời gian để gần gũi hơn. Nhờ dự án “Art Lending Program” – bạn có thể mang tác phẩm nghệ thuật về nơi của bạn. “Art Lending” cũng có nghĩa là bạn không cần phải mua các tác phẩm nghệ thuật. Ngày từ cái nhìn đầu tiên tác phẩm đó có thể là chính index.pngxác là tác phẩm mà bạn đang tìm kiếm, nhưng ở nhà của bạn tác phẩm đó cũng nên có sự kết nối với những nội thất trong nhà bạn hoặc nơi của bạn và không giống với những gì bạn đã tưởng tượng.

“Vietnam Cultural Exchange”

vnculturalexchange@gmail.com

YouTube

Kênh YouTube của VNCE

Checkout our YouTube channel

PQ Art Gallery

Tranh tường, Tranh sơn dầu, Body Painting, Thư Pháp, ...

Wall painting, Oil pantings, Body Painting, Callygraphy,...

Bông & Pancake

Nghệ thuật cho bé

Art For Children