Trao Đổi Văn Hóa Việt Nam

Phương pháp ngôn ngữ thuận tiện

Người bố hỏi đứa con của mình: "Cái xô ở đâu?"

Người con cả trả lời:

"Bố ơi, cái xô ở đây ạ!"

CLM

Người bố nói:

"Không đúng rồi."

Người con út trả lời:

Cái Zô

CLM

Phương pháp thuận tiện: sự hiểu biết quan trọng hơn cách phát âm và ngữ pháp. Chúng tôi tập trung vào sự hiểu biết.

Chúng tôi không dạy nhưng đào tạo.

Chúng tôi không phải là giáo viên nhưng là huấn luyện viên.

“Vietnam Cultural Exchange”

vnculturalexchange@gmail.com

YouTube

Kênh YouTube của VNCE

Checkout our YouTube channel

PQ Art Gallery

Tranh tường, Tranh sơn dầu, Body Painting, Thư Pháp, ...

Wall painting, Oil pantings, Body Painting, Callygraphy,...

Bông & Pancake

Nghệ thuật cho bé

Art For Children