Trao Đổi Văn Hóa Việt Nam

Triễn lãm "Kết Nối"

Buổi triển lãm được tổ chức vào năm 2012, Thuy Ngo người chịu trách nhiệm cho buổi triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh, đã có buổi nói chuyện với Roby Bellemans về tòa nhà mới thứ hai mà tại bảo tàng đang có (bây giờ Bảo tàng đã có tòa nhà thứ 3), tòa nhà này đặc biệt cho những buổi triển lãm ngắn hạn. Đây là điều rất hay để có buổi triển lãm kết hợp với nghệ thuật đương đại giữa Việt Nam và châu Âu. Roby đã hứa với Thuy Ngo rằng sẽ tổ chức buổi triển lãm đầu tiên “MeetingPoint exhibition” vào năm 2014. Sự đón nhận nhiệt tình của công chúng cũng như những người tham gia buổi triển lãm là lý do cho chúng tôi bắt đầu với các buổi triển lãm “MeetingPoint” mới.

Chúng tôi sẽ bắt đầu với các buổi triển lãm quốc tế nhỏ và mang chúng đến những nơi nhỏ khác. Chúng tôi muốn nhiều người biết đến và trở nên yêu thích nghệ thuật hơn, và có câu nói tằng khi ngọn núi không đến Mô-sê, Mô-sê sẽ đi đến ngọn núi.

Mối liên hệ giữa họa sĩ nước ngoài sẽ giúp chúng tôi tổ chức các buổi triển lãm tương tự tại nước ngoài để quảng bá về Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam.

VNCE
YouTube

Kênh YouTube của VNCE

Checkout our YouTube channel

PQ Art Gallery

Tranh tường, Tranh sơn dầu, Body Painting, Thư Pháp, ...

Wall painting, Oil pantings, Body Painting, Callygraphy,...

Bông & Pancake

Nghệ thuật cho bé

Art For Children